GDPR

Vi er den dataansvarlige virksomhed – og du kan altid kontakte Tommy Q Andersen, der er kontaktperson i vores virksomhed for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores virksomheds generelle oplysninger

RV Unique ApS
Kometvej 5
6230 Rødekro
CVR-nummer: 32094058
Tlf.: 73 66 12 04
Mail: info@rvu.dk

Formålene er følgende:

  • Afklaring af salg og at informere dig – som tidligere eller nuværende kunde – om nye produkter og muligheder, der kan være relevante for dig.
  • Afklaring af indkøbsmuligheder.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er aftale

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen. Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. . I så fald foretager vi som dataansvarlige en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og hensynet til den registreredes interesser falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger
  • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Skat, Revisor og databehandlere.
  • Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU, EØS eller sikre 3. lande.
  • Vi anvender udelukkende oplysninger indsamlet fra dig.Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at oplysningerne slettes, når der ikke længere er behov for at opbevare dem, fordi formålene er opfyldte. Vor sædvanlige sletteregel er 5 år plus indeværende år efter aftaleforholdets ophør.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.