Green by
the Heart

Miljøvenlige rengøringsprodukter

Hos RV Unique har vi spurgt os selv; ”Hvad kan vi gøre, for at være mere miljøbevidste og være med til at passe på vores miljø og dets ressourcer?”


Et produkt gennemgår en hel rejse, fra produktionen til bortskaffelsen, og hvert trin kan forårsage forskellige miljøproblemer.

Ved køb af et produkt på www.RVU.dk, har produktet allerede været på en lang rejse forinden. Produktet har været igennem en udviklingsproces, hvor man bl.a. har skullet skaffe råvarer til produktet og herefter producere produktet på en fabrik, hvor der kan være blevet brugt energi og kemikalier. Produkterne skal derudover emballeres og herefter fragtes til os, før de er tilgængelige for salg, hvor du som forbruger kan købe produktet og bruge det i din dagligdag. Til sidst bliver produktet givet videre til genbrug, smidt ud eller affaldssorteret.

Afhængig af hvilke råvarer der tages i brug, hvordan man fremstiller produktet, og hvad forbrugeren og naturen bliver udsat for under brug, kan hvert af ovenstående trin afsætte et aftryk på både miljø, klima og os mennesker.

Hos RV Unique prøver vi derfor at have et stort udvalg indenfor Svanemærkede produkter, som netop tager alle ovenstående trin i betragtning – det gør det nemt for dig at vælge miljøvenligt, uden at skulle undersøge produktet.

Vi har også produkter, hvor der er foretaget miljømæssige hensyn på dele af produktets livscyklus, såsom at der er blevet anvendt genbrugsmaterialer til emballagen. Det kan da ikke være lige så godt som at vælge Svanemærket, tænker du måske? Vi mener, at alle beslutninger mod et grønnere miljø, store som små, er med til at gøre en forskel. ”Mange bække små gør en stor å”. Find nemt de miljørigtige produkter ved at kigge efter Green by the Heart logoet.

Overdosering

Miljøbevidst rengøring handler ikke kun om at anvende de rigtige produkter. Det handler også om ikke at bruge mere kemi i rengøringen end det er nødvendigt.

Effekten af et produkt kan falde kraftigt ved overdosering. Det er en misforstået godhed at man får en mere effektiv rengøring ved at øge mængden af rengøringsmiddel.

Overdosering af brugen af kemi belaster også vores miljø – på flere måder. Direkte ved den kemiske belastning vi påfører spildevandet, men også indirekte. Ved overdosering skal der produceres flere rengøringsmidler, som skal transporteres ud til brugerne. Alt dette øger mængden af CO2 der udledes. Derudover er der også det faktum at overdosering naturligvis resulterer i unødvendige økonomiske omkostninger. Overdosering er med andre ord en rigtig skidt forretning, også for miljøet.

Ved RV Unique har vi valgt at gøre dosering af vores svanemærkede produkter nemmere:

Vi hjælper med at dosere

Alle RV svanemærkede produkter er udviklet således at de skal doseres ens med 20 ml rengøringsmiddel for hver 10 l vand (ved normal vandhårdhedsgrad). Herved minimeres risikoen for fejldosering ved brug af flere forskellige produkter.

Grøn tankegang i den daglige drift

Vi ønsker at gøre mere, udover at tilbyde de rigtige produkter, ved at inddrage den grønne tankegang i vores hverdag på arbejdspladsen.

1. Vi genbruger papkasser: Undre du dig over hvorfor din forsendelse kommer i en brugt papkasse med et Motorola-logo på? Det er os som forsøger at mindske forbruget af papkasser, ved at genbruge de papkasser som vi selv modtager på lageret.

2. Mindre brug af papir: På kontorerne er vi meget bevidste omkring vores forbrug af papir, så vi undgår unødvendig brug af printerpapir.

3. Markblomster på vores udendørsarealer: På vores udendørsarealer planlægger vi at plante markblomster. Det er ikke bare en fryd for øjet, det sikrer også en diversitet som insekterne elsker og strotrives i.

4. Hybridbiler: Når vores konsulenter kører rundt og servicere vores kunder, ønsker vi at mindske vores CO2-aftryk.

Dette er bare begyndelsen på en rejse af mange nye tiltag.